wz

Historie

Sbor dobrovolných hasičů Vedrovice byl založen už v roce 1912 údajně jedním z učitelů z Bohutic. Nejstarší záznamy se však dochovaly až od roku 1930. Tehdy byli členové jak z obce Vedrovice, tak i z tehdejších Zábrdovic. Předsedou byl zvolen pan Andělín Becha a náčelníkem pan Jarolím Hejda. Z kroniky je možno číst velké množství zápisů a protokolů z členských schůzí. Dočteme se v ní například to, že nejvíce členů měl sbor v roce 1935, a to 163 členů. Aby sbor získal finanční prostředky pro svou činnost, hrál divadla, pořádal dožínkové zábavy, zájezdy a plesy. První ples sbor pořádal 3.ledna 1932. Jelikož se obec Vedrovice a obec Zábrdovice velice rozšířily, bylo potřeba zakoupit více vybavení. Za tímto účelem se sbor vypravil na zájezd do hasičských závodů do Čech u Prostějova, kde vše pořídil. Za záchranu statku při požáru v roce 1934 obdržel sbor odměnu ve výši 100 korun od pojišťovny Slavie a 1000 korun zemské podpory. 28.září 1935 se sbor zúčastnil svěcení motorové stříkačky a slavnosti desetiletého trvání sboru dobrovolných hasičů v Jezeřanech. V roce 1937 byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka o síle 32 koní. 8.srpna proběhla slavnost svěcení stříkačky. Po slavnostním obřadu následoval průvod k pomníku, kde byla vzdána čest padlým ve světové válce. Odpoledne bylo provedeno veřejné cvičení a prozkou- šení motorových stříkaček, a to nejen našeho sboru, ale i sborů z Jezeřan, Rakšic, Moravského Krumlova, Rybníků a Olbramovic.

Za dobu okupace od roku 1940 až do roku 1945 byla činnost sboru velmi nepatrná.

Po válce začal sbor obnovovat svoji kulturní činnost. První poválečný ples se konal 26.2.1949 v místní sokolovně. V červenci 1949 sbor zavítal do Hrotovic, kde proběhlo loučení se sbory, které odešly z našeho okresu do jiného. V roce 1954 bylo utvořeno družstvo žáků, které se zúčastnilo okresní soutěže a obsadilo 3.místo. V roce 1956 byl sboru přidělen nákladní automobil značky Ford, který byl v roce 1958 pro špatný technický stav vrácen. V těchto letech také dochází k velkému snížení členské základny, a to na 57 členů. V 60.letech byla pořízena nová požární stříkačka PS-12. V roce 1964 se konal v Olbramovicích sraz strojníků, kde byla naše stříkačka přezkoušena a uznána akceschopnou. V tomto roce byla dokončena požární nádrž, která byla slavnostně otevřena jako koupaliště. V roce 1974 se sbor podílel na stavbě památníku obětem padlých z 1. a 2. světové války pod názvem ,,památník věčné slávy". V roce 1975 se naše družstvo po dlouholeté přestávce zúčastnilo okrskové soutěže v Jezeřanech.

V 80.letech pořádal sbor mnoho zájezdů a zábav. 5.a 6. srpna 1986 pomáhal sbor při záplavách sklepů, studní a obytných budov. V roce 1988 se sbor podílel na čištění koupaliště a zvelebení obce a na dokončení výstavby mateřské školy. Zúčastnil se dvou námětových cvičení a to v naší obci a v Bohuticích.

23.5.1992 oslavil náš sbor 80 let od založení. Při této příležitosti náš sbor připravil okrskovou soutěž. V roce 1995 si sbor domluvil s Lesní správou brigády na úklid polí pro výsadbu stromků. V roce 1999 se sbor zúčastnil oslav výročí založení požárního sboru v Bohuticích a oslav mezinárodního dne dětí. MDD se konal na hřišti pod skalami, kde byl předveden dětem požární útok. Děti si mohli prohlédnout požární výzbroj a techniku.

Z důvodu nečinnosti sboru neproběhly v letech 2005 až 2007 žádné akce ani zásadní události. Rokem 2008 chytila členská základna nový dech. Svědčí o tom mimo jiné úpravy na hasičské zbrojnici či pilné trénování sportovního družstva. Pomáhali jsme odstraňovat následky po bouřce a 28.8. byla zakoupena obcí cisternová stříkačka značky Škoda 706.

V roce 2009 bylo sestaveno družstvo žen.8.5.2010 jsme se zúčastnili vytvoření nového rekordu v dálkové dopravě vody ze stroje do stroje.Rekord přijelo pokořit 287 sborů z České republiky a jeden ze Slovenské. Délka trasy byla 63,46 km. Rekordu se zúčastnilo 2592 hasičů, z toho 473 hasiček.Voda ze startu do cíle putovala 6 hodin a 55 minut.

K dnešnímu dni má náš sbor 39 členů, 13 žen a 26 mužů.