wz

Výbor SDH

Starosta sboru - Tomáš Podhrázký

Náměstek starosty sboru - Vojtěch Bohdanský

Velital JSDH - Zdeněk Šedrla

Zástupce velitele JSDH - Jan Stáňa

Strojník - David Panáček

Jednatel - Jan Wolf

Hospodář - Jaroslav Jiřikovský

Referentka žen - Aneta Topičová

Kronikář - Lenka Řezáčová

Člen výboru - Štěpán Bohdanský

Člen výboru - Milan Loibl

Revizor účtu - Jiří Komárek

Revizor účtu - Aleš Virgl